GARANTIITINGIMUSED

Päikesepaneelidega seonduvad garantiitingimused võivad olla segadusttekitavad. Erinevad tootjad tõlgendavad garantiiperioodi pikkust ning garntiitingimuste käivitumise asjaolusid erinevalt. Haroldi toodete puhul võib garantiitingimused jaotada laias laastus kolmeks.

    • 2- aastane paigaldusgarantii. See laieneb nii paneelidele kui inverterile ning käivitub hetkest, mil süsteem on kliendile üle antud. Paigaldusgarantii puhul on oluline, et kõik paneelid käituks eesmärgi- ja ootuspäraselt,  toimides tervikliku katusekattematerjalina.  Nii nagu kivikatuste puhul, ei saa me tagada katuse täielikku veepidavust. Äärmuslike valangute ning rajuvihmade korral võib vesi liikuda läbi vuukide paneelide alla. Selleks, et kirjeldatud olukorras ei muutuks vesi konstruktsioonidele ohtlikuks, paigaldatakse alati paneelide ja katusekivide alla spetsiaalne aluskile, mis peab suunama sekundaarsed veekogused (sh. kondentsveed) tuulekasti, kus vesi lihtsalt ära kuivab. Harvematel juhtudel, kus tuulekast puudub, suunatakse ja kinnitatakse aluskile otse veerenni, mis hoiab ära vee sattumise seinale ja konstruktsioonide vahele. Paigaldusgarantiiga on kaetud inverteri kohtpaiksus ning kaabelduse nähtava osa fikseeritus hoone konstruktsioonidel.
    • 10-aastane tootegarantii. See laieneb Haroldi paneelidele ja tähendab, et paneelid katusekattematerjalina on püsivad ning toodavad elektrit. Paneeli raamitis ja moodul toimivad tervikuna, klambrid on funktsionaalsed ega ole tulnud lahti. Tihti on inverteritootjate garantiiperioodi pikkus defineeritud samuti 10-aasta pikkusena, kattudes paneelide tootegarantiiperioodiga. Näiteks Solaredge inverterite tootja annab lõpptarbijale kaasa 12-aastase kestvusgarantii.
    • 25-aastane tootlikkuse garantii. Päikesepaneelide tootlikkus ei ole ajas püsiv. Tüüpiliselt väheneb maksimaalne võimsus umbes 0,5 protsenti aastas. Solarstone paneelide tootlikkus püsib 25 aastat pärast paneeli kasutusse võtmist 80% tasemel.

Üldjuhul reageeritakse garantiitöödele 15 päeva jooksul. Soovitame PV süsteemi valmimisel kõikidel meie klientidel teavitada sellest oma kindlustusandjat.